Aktuálna stránka školy: www.skolasvr.edupage.sk

 

Súbory na otvorenie:

Sprava o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za školský rok 2011/2012

Sprava o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za školský rok 2010/2011

Sprava o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za rok 2009/2010

Školský vzdelávací program ZŠ - 1. stupeň

Školský vzdelávací program ZŠ - 2. stupeň

BULLETIN  ZÁKLADNEJ   ŠKOLY - predná strana

BULLETIN  ZÁKLADNEJ   ŠKOLY - zadná  strana